I förhållandet

Våld i relationer vanligare än man tror

2007-10-08 23:41 #0 av: kermit

I var tionde parrelation blir kvinnan utsatt för våld. Det är svårt att få fram siffror som visar hur många som är sjukskrivna på grund av att de blivit misshandlade av sin partner, men siffrorna tyder på att det knappas är ovanligt. Förra året anmäldes 22 393 misshandelsbrott mot kvinnor.

"- Mörkertalet är stort när det gäller sjukskrivning på grund av fysiskt eller psykiskt våld. Det finns ingen som sjukskriver sig för våld, utan man sjukskriver sig för något annat," säger Eva Boström, ledamot i ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Hon anser att mäns våld mot kvinnor är en stor kvinnohälsofråga.

Våld begås oftast av män som kvinnan har eller har haft en nära relation till. På grund av bland annat känslor av skam och skuld väljer kvinnan ofta att inte anmäla. Uppskattningsvis kommer endast 25 procent av våldet till myndigheternas kännedom.

 Enligt undersökningen "Slagen dam" av Rikskvinnocentrum och Uppsala universitet har nästan varannan kvinna utsatts för våld. Av undersökningen framgår också att var fjärde kvinna som har brutit upp ur relationen till en man har utsatts för fysiskt våld av tidigare make eller sambo.

"- Kvinnor som utsätts för våld inser inte alltid själva att de är utsatta för misshandel och de ser inte mönstret i en upprepad misshandel. De tror att varje våldstillfälle är en engångsföreteelse. För dessa kvinnor handlar det om att överleva psykiskt. Det blir till slut många engångsföreteelser," konstaterar Eva Boström krasst.

Medan män oftast blir misshandlade av andra män och då ofta av fler än en man och i sammanhang som bråk i krog- eller taxikön, blir kvinnor misshandlade av en man som hon har en relation till. Misshandeln sker i regel i hemmet och oftast i sovrummet.

"- Många tror att mannen inte kan styra sin våldshandling, men verkligheten ser annorlunda ut. Jag anser att han oftast slår kontrollerat, annars skulle han ju slå ihjäl sin kvinna redan första veckan i relationen," säger Eva Boström.

Misshandel i hemmet
Hon menar att mannen inte slår när någon ser på eller när de till exempel är ute och handlar tillsammans. Blir han irriterad på något väntar han tills de är hemma igen och har stängt ytterdörren bakom sig innan han ger sig på kvinnan. I regel så slår han heller aldrig någon annan än kvinnan han har en relation med.

Från polisen kan man ibland få höra att kvinnomisshandel oftast förekommer i missbrukarfamiljer. Det är inte sant, menar ROKS, men det är den gruppen som polisen ofta kommer i kontakt med. Mäns våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och i alla typer av bostadsområden.

Vad är det som får män att ta till våld?
"- Våld är ett potent problem, det är för att sätta folk på plats. Människor använder våld för att uppnå någonting. En del säger att våld är en sjukdom, men då skulle sjukhusen vara överfulla av våldsverkare. Män som slår anser inte själva att det handlar om misshandel. Kvinnan ska sättas på plats. Men männen vet att de gör fel, annars skulle de också slå henne inför andra," säger Eva Boström.

 

Källa: suntliv.nu 

 

***

 Det skrivs oftast om män som slår kvinnor, men det finns kvinnor som slår sina män också. Det får man inte glömma i den här diskussionen.

Det är förknippat med stor skam att bli slagen, eftersom det är förnedrande och kanske tycker man någonstans att man förtjänar att bli behandlad på det viset. Inget kunde vara mer fel! Oavsett om man är man eller kvinna som blir utsatt för misshandel och våld: Man ska aldrig acceptera att bli slagen!

Rädsla och fruktan för ännu mer våld, hindrar tyvärr de flesta från att polisanmäla sin partner. Oftast är det i stundens hetta som knytnäven träffar, och när den våldsamma har lugnat ner sig, så kommer ofta ångesten och lovorden om att det aldrig mer ska hända igen. 

Men ord kan inte läka det som hänt, och har man en gång slagit, så ligger nästa slag inte långt i från. Har man en gång blivit slagen vet man att smärtan finns kvar långt efter de röda märkena försvunnit.

Kom ihåg: Det är ALDRIG DITT FEL att du blir slagen!!

Tveka aldrig att ringa polisen om du känner dig hotad, och ta kontakt med någon av adresserna här nere för att få hjälp och stöd.

 

Du är värd det bästa!

 

Läs mer:
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, är en ideell, religiöst och politiskt obunden riksorganisation för lokala kvinnojourer och andra organisationer som vill motverka mäns våld mot kvinnor.

Riksorganisationen för kvinojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, är en sammanslutning av självständiga kvinnojourer, tjejjourer och andra ideella kvinnoföreningar med jourtelefon i Sverige. ROKS bildades 1984 som ett samarbetsorgan för Sveriges Kvinnojourer.

Kvinnofridsportalen, är ett faktacentrum på Internet med information om kunskapsutveckling och praktiskt arbete inom området våld mot kvinnor. Ansvariga för Kvinnofrids-portalen är sexton statliga myndigheter.

Terrafem, är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst. Här kan man få stöd och råd på för närvarande cirka 35 språk.

Fågel Fenix, sidan om kvinnomisshandel och våld mot kvinnor

Alla Kvinnors Hus, Stockholms kvinnojour, verkar för att stödja kvinnor som är utsatta för våld, hot, våldtäkt och misshandel. Här finns rådgivning, stödsamtal, telefonjour, juridisk rådgivning och skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn.

Manliga nätverket, är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld och övergrepp.

Brottsofferjourernas riksförbund, BOJ, består i dag av cirka 110 lokala brottsofferjourer (BOJ), som täcker landets samtliga polisdistrikt. Brottsofferjouren är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.

 

 

 

Av: kermit

Datum för publicering

  • 2007-10-08
Anmäl
2007-10-09 01:32 #1 av: Frida

"I var tionde parrelation blir kvinnan utsatt för våld"
Finns det någon liknande statistik för män?

För övrigt intressant läsning. Känner igen mig i några bitar av artikeln.

Värdinna på Fantasy
Medarbetare på World of Warcraft

Anmäl
2007-10-09 12:14 #2 av: BraveandCrazy

Boktips

Maria Carlshamres - Den oslagbara

Sajttips
http://hem.bredband.net/stoppavaldet/Index.htm

Medarbetare på HBT ifokus

Anmäl
2007-10-09 16:01 #3 av: kermit

#1 Jag vet inte. Jag har svårt att tro det, eftersom det inte alls är lika vanligt att man pratar om män som blir slagna. Som det nämdes i Män svarar-tråden, så pratar inte män så mycket, de gör. De män som lever i ett våldsamt förhållande, ser nog till att avsluta förhållandet och nämner inte det för någon. Tyvärr.

Anmäl
2007-10-09 18:54 #4 av: Martin

#3 Det finns många män som inte avslutar de förhållanden de lever i som är våldsamma. Mekanismerna är precis de samma som för de misshandlade kvinnorna, samt att det inte finns lika många hjälpinstanser för män som för kvinnor.

Jag tror inte att det är lika vanligt att kvinnor slår män, men det är betydligt vanligare än vad man tror. Om man pratar om att det finns ett stort mörkertal angående kvinnomisshandel (det finns det!) så är jag dock ganska säker på att det är än större vad gäller män som misshandlas av sina respektive fruar.

Sen skall vi inte heller glömma de homosexuella, även där förekommer det våld (och även där tycker jag mig ana en hel del mörkertal eftersom att de kanske inte är offentliga med att de är homosexuella eller att det känns jobbigt att gå till myndigheterna med det). Jag tror det är likadant för många män som blir misshandlade, de tycker det är pinsamt och tyvärr fungerar nog många myndigheter fortfarande så också.

Tex så kan man titta på begreppen "Kvinno kriscentrum" och "mans kriscentrum"

Man skulle kunna tro att detta är samma sak, fast för män resp kvinnor. Men vad handlar det egentligen om? I de flesta fall:

Kvinno kriscenter: Tar hand om och hjälper kvinnor som far illa i relationer, fysisk/psykisk&sexuell misshandel.

Mans kriscentrum: Vänder sig till män som är våldsamma mot kvinnor, hjälper dem genom terapi och behandling. Vänder sig även till män som behöver hjälp i kontakten med sina barn samt vid separationer mm.

Vart vänder sig män som blir slagna?

Vart vänder sig en kvinna som slår och vill ha hjälp med sitt beteende?

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2007-10-09 20:05 #5 av: kermit

Här hittade jag en länk på Aftonbladet:

40% av männen får stryk av sina kvinnor

Den handlar iofs om England , och det står inget om hur man hjälper dessa "omvända" offer.

Det är som du säger marnyman, att samhället är katastrofalt dåligt på ordna hjälpmöjligheter till de här grupperna av utsatta. Antagligen är det den kompakta tystnaden kring ämnet, som gör att det inte ageras. Mörkertalen är stora, och sålänge ingen tar bladet från munnen, så kommer det antagligen inte hända något. Men det är nog lättare sagt än gjort. Är man psykiskt nerbruten så orkar man nog inte ta en kamp mot samhället också.

Jag vet inte om det finns någon AA-likande mötesplats för våldsbenägna. Det borde finnas. För inte ska det väl vara meningen att sjukhus och fängelse ska vara den enda institutionen som tar hand om dem?

Anmäl
2007-10-09 22:04 #6 av: kermit

Citat: 


"Män slår män

- Lika väl som män slår kvinnor i nära relationer slår män män i nära relationer. Liksom kvinnor slår kvinnor. Det är hög tid att lämna fördomarna om relationsrelaterat våld bakom sig.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Tobias Billström i en kommentar till Högskoleverkets förslag att kunskap om mäns våld mot kvinnor ska ingå i examenskraven för läkare, jur. kand, omsorgspersonal med flera.

- Kampen mot fördomar vad gäller relationsrelaterat våld har bara börjat. En delseger var när det slogs fast att övergrepp inte bara sker i vissa socialgrupper. En annan delseger var när riksdagen uppmärksammade att det är ett grovt brott när någon misshandlar sin partner i en nära relation där trygghet borde vara självklar.

- Men precis som regeringen inte gav våld i homosexuella relationer samma status som i hetrosexuella relationer i samband med kvinnofridsutredningen, så lämnar Högskoleverket ett förslag som bottnar i tron på att det är mäns våld mot kvinnor som är ett samhällsproblem och bygger på obalans i maktförhållandet mellan könen.

- Lika lite som alla män slår sina kvinnor låter alla män bli att slå sina män. Mer kunskap om våld i nära relationer vore välkommet i fler utbildningar, men måste ske byggt på fakta och inte fördomar. "

Den texten hittade jag på Antifeministiska Samfundets hemsida där det förs en diskussion om det här.

Anmäl
2007-10-09 23:14 #7 av: Martin

Kermit skrev:
Jag vet inte om det finns någon AA-likande mötesplats för våldsbenägna

Manskriscentrum är sådana platser, det är ett ställe som män själv får söka upp och där de får möjlighet att prata, samt får hjälp till självhjälp.

Det är jättebra att det finns mycket ställen dit utsatta kvinnor kan gå, och det är jättebra att det fokuseras på det. Dock får vi inte glömma att det omvända sker också (att män utsätts) och att det dessutom finns många homosexuella relationer, och även där finns det våldsamhet i ett antal av de relationerna.

Jag tror att det är så enkelt, att det finns ingen gen hos (vissa) män som gör att de slår kvinnor. Jag tror det har med personlighet att göra, och då kvittar det ifall du är man, kvinna, hetero eller homo. Har du ett våldsamt beteende så är det inte fär att du är i något av "facken", utan det är något som ligger i ens personlighet. Orsakerna till det kan helt säkert vara många.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2007-10-10 00:25 #8 av: zeretki

#7  Jag tänker så här, vet inte om det är sant eller inte... Oftast är det ju kvinnor som hittar på saker för att hjälpa kvinnor.

Kanske är det därför det inte finns platser för män, för att män inte har tagit tag i saken och startat platser och forum för män?

Jag känner själv att fler män borde kunna göra mycket för unga killar och andra män. Utveckla sig själva, samtala osv. Men det verkar som att män ibland inte är intresserade av att samtala...och hur ska man då kunna starta ett mansforum där man samtalar?

Det känns fel att jag som kvinna ska bjuda in män till mansforum. Inte för att jag inte vill utan för att jag tror män inte skulle vara intresserade av att samtala om mansproblem för en kvinna.

Observera att jag inte VET utan detta är bara en tanke...

Anmäl
2007-10-10 02:07 #9 av: [mingdie]

#8 Du har nog träffat rätt där. Sedan har vi gammal oskrivna lagar som det är svårt att bryta. Mannen skall vara stark så att bli slagen av en kvinna är nog väldigt svårt för dom flesta att prata om. Om dom tar upp det så slår jag vad om att ett stort antal män kommer att tycka att dom uppför sig som "veka kärringar och det är väl för f*n bara att..".

Så jag tror inte att män inte vill prata om det utan dom kanske inte vågar i många fall.

Hur låter det?

Eddie 

Anmäl
2007-10-10 12:57 #10 av: Martin

Mingdie har en poäng där, helt klart.

Men man kan också fundera lite på varför lagen skiljer på kön.

Om man i relation slår kvinna, så döms han för grov kvinnofridskränkning (om det är upprepade gånger).

Om man slår man, kvinna slår kvinna eller kvinna slår man, döms gärningsmannen till fridskränkning, till samma straff. Enda skillnaden i lagarna är alltså vem som slår (och vem som blir slagen).

Känns inte helt modernt...

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2007-10-11 00:11 #11 av: [mingdie]

#10 Håller med. Det borde vara misshandel i alla dom fallen. Jag tror att det anmäls mer fall idag. Förr var det ofta en intern sak som man inte ville prata om. Genom den uppmärksamhet som det blivit så tror jag fler vågar anmäla.

Eddie 

Anmäl
2007-10-11 00:22 #12 av: Martin

Absolut är det ju så att genom kunskap så har mycket blivit bättre, myndigheterna idag hanterar det på ett helt annat sätt än man gjorde tidigare. Man har lärt sig om hur de drabbade personerna agerar, att de ofta tar tillbaka anmälningar och det har man försökt gå runt på olika sätt så att det inte skall spela någon roll om de tar tillbaka anmälan (men det gör det ju ändå i viss mån om ingen utomstående har sett vad som hänt), för då försvinner ju vittnesmålet om den som är drabbad är enda vittnet.

Oftast finns det dock alltid någon som kan vittna, någon granne som har hört bråk osv, någon polis som sett eller hört saker när de varit där på ärenden.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2007-10-11 02:15 #13 av: zeretki

#10 I grunden borde lagen vara lika för alla oavsett kön, ras, religion, sexuell läggning osv.

Men visst är det misshandel oavsett vem som slår mig, kvinna eller man. Det är avsikt och skada som ska räknas, inte vilket kön personen som slår mig har.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.