I förhållandet

Sambolagen

2007-03-06 00:16 #0 av: [Sajberlena]

Många lever som sambo och tycker det är onödigt att gifta sig. Det finns ju en Sambolag! Men många blir förvånade över hur oskyddad man är, rent juridiskt. Det är stor skillnad på att leva som sambo eller gift.

När man är nyförälskad, världen ter sig rosenröd och livet levs på små lätta moln flyttar man gärna ihop.

Tanken att förhållandet skall upphöra finns inte i denna världen! Man vägrar befatta sig med sådana tankar helt enkelt. Men....

Vissa saker bör man ändå veta!
  1. När ett sambopar skall göra en bodelning efter en separation är det bara den gemensamma bostaden och det gemensamt införskaffade bohaget som delas. Detta under förutsättning att bostaden och bohaget inköpts för att användas gemensamt. Om man flyttat in i den ena partens redan befintliga bostad har man inte rätt till halva, även om man varit med och betalat kostnaderna för den i flera år. Däremot om man säljer bostaden och använder pengarna till att införskaffa en ny, gemensam bostad ingår den i bodelningen. Vill man ha det på annat sätt måste man upprätta ett samboavtal.

  2. Sambor ärver inte varandra. Om den ena parten avlider ärvs kvarlåtenskapen utav i första hand barnen, finns inga barn så är det föräldrar och syskon som träder in som arvtagare. Är man då t ex bosatt i den avlidne partens bostad finns risk att man måste flytta, även om man varit bosatt i och delat på kostnaderna för bostaden under många år. För att undvika detta bör man upprätta testamente.

  3. Vårdnaden för barn som föds utom äktenskapet tilldelas automatiskt mamman och gör henne till vårdnadshavare. Vill man ha gemensam vårdnad om sitt barn måste detta anmälas till Skatteverket manuellt, eller kan det anmälas i samband med att man skriver på faderskapsbeviset. Är man gifta har man automatiskt gemensam vårdnad och faderskapsbevis behövs inte alls - man förutsätts vara pappa till sin frus barn.

Det finns ett otal sidor på internet som mer detaljerat kan berätta om de juridiska skillnaderna mellan sambor och gifta.

Om man står inför en separation eller skilsmässa och känner att man behöver information om vilka lagar som gäller kan det vara lämpligt att konsultera en advokat. Man får då räkna med att betala mellan 1300-1400 kronor för en timmes konsultation.

http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/05/72/96cc9c94.pdf

 

Anmäl
2007-09-01 04:57 #1 av: Ove-D

När ett sambopar skall göra en bodelning efter en separation är det bara den gemensamma bostaden och det gemensamt införskaffade bohaget som delas. Detta under förutsättning att bostaden och bohaget inköpts för att användas gemensamt.

Är inte detta något som det kan tvistas om? Vad är köpt för att användas gemensamt...? om jag har köpt ALL husgeråd så kanske jag tycker att jag har "rätt" till den med...

Anmäl
2007-09-01 12:31 #2 av: [Sajberlena]

Visst tvistas och bråkas det om detta! Det är ofta upprinnelsen till stora, infekterade tvister vid bodelning mellan sambor.

Just därför är det jättebra om man tar och sätter sig in i hur det rent juridiskt fungerar i samband med att man blir sambo. Tyvärr är det inte en eventuell separation man har i tankarna när ens älskade flyttar in... Man ska upprätta ett samboavtal!

Egendom som köps för gemensamt brukande i gemensamt hushåll betraktas som egendom som ingår i bodelningen, oavsett vem som betalat den, under förutsättning att man inte kommit överens om annat naturligtvis, och präntat det på papper undertecknat av båda parter.

 

Anmäl
2007-09-08 05:54 #3 av: sofie

Man måste alltså inte ha skrivit under någe papper när man blir sambo för att sambolagen ska gälla?

Anmäl
2007-09-08 13:29 #4 av: [Sajberlena]

Sambolagen gäller med eller utan papper. Däremot skyddar den inte i den utsträckning som många tror.

Skillnaden mot då och förr är att förr kunde den ena parten bli utslängd utan några rättigheter alls. Nu skall som sagt all gemensam egendom delas.

Däremot skall man ju vara väl medveten om att sambor inte ärver varandra. Om den ene parten avlider utan att man skrivit några testamenten så går all hans/hennes egendom till i första hand barn, annars föräldrar och syskon.

Ett testamente den dagen man blir sambor är absolut att tänka på...

Anmäl
2007-09-08 17:53 #5 av: abbis

Skriv papper när ni är sams...Åkte själv på en dundersmäll så jag har lärt mig..

En krukmakare och bloggare http://krukmakerihemjord.blogspot.com/

Anmäl
2007-09-08 19:07 #6 av: sofie

det har tyvärr redan tagit slut

Anmäl
2007-09-10 11:45 #7 av: Ove-D

Egendom som köps för gemensamt brukande i gemensamt hushåll betraktas som egendom som ingår i bodelningen, oavsett vem som betalat den

Men om en part har köpt allt men den andre är den enda som brukar det... vems är det då? Den som köpt det eller den som brukar det?

Anmäl
2007-09-10 14:14 #9 av: [Sajberlena]

Sambors egendom

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning.

I samboegendomen ingår inte

1. egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

2. egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda och

4. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-3, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Med sambors gemensamma bohag avses i denna lag, möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

Till gemensamt bohag räknas inte sånt bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk.

Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte gendom som används huvudsakligen för fritidsändamål.

När sambor köper något tillsammans är det lämpligt att båda antecknas som köpare på köpehandlingar, kvitton etc. Om endast den ena av parterna står som ägare finns en risk att endast denne vid  oenighet antas vara ägare till egendomen.

Det kan därför vara lämpligt att parterna upprättar ett avtal mellan sig varav det framgår vilken egendom som köpts och betalats av båda samborna, men vilken formellt står skriven på endast en av parterna. Avtalet kan även omfatta egendom där båda parterna står angivna som köpare och med angivande av hur stor andel vardera av parterna betalat.

Det är alltså, som svar på #7, lite beroende på vad för egendom vi talar om... Är det klart att egendomen har med gemensamma hushållet att göra är det oväsentligt vem som är köpare och brukare, annars kan det bli föremål för diskussion.

Anmäl
2007-09-10 14:19 #10 av: [Sajberlena]

#3

Jag vill också göra ett klarläggande här;

Man behöver inte skriva papper för att sambolagen skall gälla, däremot kan man skriva papper om att sambolagen INTE skall gälla det eget samboskapet om man så önskar. Då behåller var och en den egenom man har betalat för om förhållandet spricker (eller hur man nu avtalar).

Det vill ju till då också att man under hela förhållandet skriver kvitton på vems som är vems, så man inte behöver slåss om det tar slut... I slutändan handlar det ju om att man måste kunna bevisa att det och det är mitt.

I princip kan man avtala vad man vill, och ett avtal om att sambolagen inte skall gälla behöver inte registreras någonstans.

Anmäl
2007-09-12 11:41 #11 av: Ove-D

Till gemensamt bohag räknas inte sånt bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk.

Låt säga en sån sak som HÄSTAR och dess utrustning? Hästtransport, stängsel, stallutrustning, elaggregat, sadlar, selen, vagnar osv. Om det är för att ENA parten har intresset... kan då den andra hävda ska ha hälften? Det är bara den som haft intresset som har stått för registrering, inköp av utrustning, försäkringar osv men den andra har betalat delar av foder och själva inköpet (kapitalet) på hästarna? 

Anmäl
2007-09-12 17:37 #12 av: [Sajberlena]

En häst ingår inte i vad man kallar bostad och bohag, därför tas den inte med i en bodelning. Samma sak gäller t ex för bil, båt o dyl.

Så när det gäller hästar, bilar och båtar är frågan - vem står som ägare? Min sambo kan ju ha köpt en häst men givit den till mig som gåva. Då är ju hästen min. Men har jag papper på det? Gåvobrev är bra att ha...

Det är också viktigt att tänka på, i din situation, om det händer din sambo något och han avlider. Är hästen upptagen som hans egendom så ärver du den inte om ni inte har skrivit testamente om saken.

Om min sambo köper en bil men registrerar den på mig så har jag papper på att jag äger bilen. Är vi ovänner kan jag konstaterat klappa i händerna och ta min bil, för den är min. Om vi skiljs som vänner så inser jag att det är egentligen hans bil, och överlåter den på honom eller kompensera honom genom att låta honom ta något annat av motsvarande värde. Eventuellt

Jag har sagt det förr och säger det igen - skriv papper, papper och papper. Att skriva papper medan man är kära och sams kostar ingenting. Att inte ha gjort det när man ryker ihop och delar på sig kan kosta allt man äger...

Kan passa på och i förbifarten nämna att just hästar och hundar är lysande grogrunder för tvister och bråk.

Anmäl