2011-05-05 23:42 #0 av: Hera

Mest jämlikt och mest våldtäkter - en paradox? I Sverige anmäls mångdubbelt fler våldtäkter än i andra europeiska länder.

Sverige är ett land där gruppvåldtäkter tillhör vardagen och där det finns speciella sjukhusmottagningar för våldtäktsoffert. Nu bekräftar forskare från elva EU-länder att Sverige har hest våldtäkter i hela EU.

Detta slås fast i en nyligen genomförd studie. Man vill samtidigt tona ned statistiken med att siffrorna delvis kan bero på att man i Sverige har en större anmälningsbenägenhet.

Enligt rapporten sker det drygt 5.000 våldtäkter per år i Sverige medan det i övriga jämförbara länder bara sker ett par hundra per år. Forskarna menar att mörkertalen i dessa länder kan vara stora.

Även i Sverige är dock mörkertalen stora. Brottsförebyggande rådet uppskattar att för varje anmäld våldtäkt begås ytterliggare fyra som inte anmäls.

Studien visar vidare att England och Sverige är de två länder där anmälningarna sällan leder till åtal. Detta slår polis bort med förklaringar som att det är svårt bevisläge, då de flesta fall av våldtäkterna inte ger skador och det är svårt att finna gärningsmannen bakom överfallsvåldtäkterna.

Leif GW Persson har annan syn på orsaken

Han delar inte den uppfattningen, utan menar att det beror på polisens erbarmliga handläggning och handläggningstider.

- Nio av tio våldtäktsmän kan alltså räkna med att klara sig, säger han.

Hälften av dem som ändå ställs inför åtal hävdar att kvinnan givet sitt samtycke och ingen brukar erkänna. Svenska åklagare instämmer delvis i att just bristfällig bevisning är den vanligaste orsakten till att våldtäktsåtal läggs ned, enligt studien.

Artikeln är skriven av David 2009, men känns fortfarande aktuell. Våldtäckter är tyvärr fortfarande alldeles för vanligt.

Fråga; Känner du någon som blivit våldtagen? Om ditt svar är ja, blev detta anmält?