2013-02-07 12:15 #0 av: kvinnan

 Okej nu gör jag en ny undersökning här då det blev missförstånd i den andra tråden. Detta gäller:

En vän till dig berättar många personliga saker om sig själv för dig. Hen säger uttryckligen att hen inte vill att du för detta vidare. (gäller alltså inga olagliga saker som man måste gå vidare med)

Är det ändå okej tycker du att du pratar med din partner om detta eftersom du litar på din partner?