2013-06-19 13:04 #0 av: [typellisch]

Vill ni ha barn i framtiden?

Varför/varför inte?