2013-07-20 15:18 #0 av: taggigarosen

Har ju varit lite prat om otrohet hit och dit här och huruvida man ska berätta eller inte osv. Vissa har sagt att dom inte vill veta om hens partner är otrogen en enstaka gång pga att dom inte skulle kunna förlåta och att det då är bättre att inget veta.

Därför undrar jag

Vill Du veta om din partner skulle vara otrogen?

Ifall inte allt syns så är alternativen:

Ja jag vill veta oavsett situation
Vill veta bara om det är upprepad otrohet. Ett enstaka snedsteg vill jag inte veta
Nej jag vill aldrig veta
Annat/Vill bara läsa