2013-07-21 13:46 #0 av: taggigarosen

Hur långt var ditt längsta kärleksförhållande?