2013-07-28 23:52 #0 av: ramm5tein_

Menar INTE att någonting är perfekt, prima, felfritt. Utan om man är nöjd, mår bra, är jämställt, eller inte Gladmotivera gärna om du vill!